Polska Szkoła w Bournemouth » Home

Przy naszej Wspólnocie Parafialnej istnieje Polska Szkoła Sobotnia. Głównym zadaniem naszej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży żyjących na emigracji. To zadanie realizujemy poprzez kształtowanie w młodzieży poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, a także poprzez rozwijanie postaw religijnych i patriotycznych. Szkoła ta ma obecnie ponad 60 uczniów z terenu naszej parafii... [Czytaj więcej]

Uwaga !


Od września w Szkole Sobotniej otwieramy klasę z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego dla dzieci w wieku 7- 8 lat.

Propozycję kierujemy do Rodziców, którzy planują powrót do Polski.

Klasa ta ma za zadanie jak najlepsze przygotowanie dzieci do powrotu do polskiej szkoły, aby jak najszybciej potrafiły zaaklimatyzować się w nowym dla siebie środowisku.

Opiekunem i nauczycielem w tej klasie będzie Pani mgr Iwona Nieroda. Nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego z wieloletnim stażem. Pani Iwona przyjechała do Bournemouth pod koniec 2012 roku i prowadziła zajęcia dla dzieci w klasie I. Posiada wiedzę na temat nowego programu nauczania i przepisów prawnych dotyczących tych dzieci, które powracają do Polski i tam podejmują obowiązek szkolny.

Dzieci w tej grupie będą miały lekcje przez 5,5 godziny w każdą sobotę.

Uczniowie, którzy będą regularnie uczęszczali na zajęcia (wymagana jest 90% obecność) otrzymają opisową ocenę wraz z całą dokumentacją zgromadzoną przez nauczyciela w ciągu całego roku.

Zapisy telefoniczne lub na adres e-mail zamieszczony na stronie.

[↑ Top]